Digital Classicist

http://www.digitalclassicist.org/

Ο «ψηφιακός κλασικός φιλόλογος» είναι μια αποκεντρωμένη και διεθνής κοινότητα επιστημόνων και φοιτητών που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών μεθόδων και τεχνολογιών στη μελέτη του αρχαίου κόσμου. Ο «ψηφιακός κλασικός φιλόλογος» δεν διαθέτει μόνιμη χρηματοδότηση, ούτε αποτελεί ιδιοκτησία κάποιου ιδρύματος. Ο βασικός προορισμός αυτού του ιστοτόπου είναι να προσφέρει ένα κέντρο πληροφοριών στο διαδίκτυο με σκοπό τη συζήτηση, τη συνεργασία και την επικοινωνία.

  • Τα σεμινάρια που οργανώνονται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κλασικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και του Κέντρου για τη Χρήση Υπολογιστών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, του King’s College του Λονδίνου τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και συνεδρίες και θεματικές ενότητες που διοργανώθηκαν σε διάφορα συνέδρια έχουν οδηγήσει στη δημοσίευση δύο τόμων με αξιολογημένα άρθρα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις προγραμματίζονται στο Ινστιτούτο για τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), αλλά και αλλού.
  • Λίστα συζητήσεων: φιλοξενείται από το JISCmail, με στόχο τη συζήτηση όλων των διαστάσεων των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, της e-Science και της διαδικτυακής υποδομής, στο βαθμό που έχουν σχέση με τη μελέτη του αρχαίου κόσμου, την απάντηση τεχνικών ερωτήσεων και την παροχή συμβουλών, την ανακοίνωση εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων και προκηρύξεων θέσεων εργασίας. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όποιον/όποια το επιθυμεί.
  • Το ιστολόγιο της Στοάς: ιδρύθηκε από τον Ross Scaife και φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο του Kentucky, Η Στοά είναι πηγή ενημέρωσης και συζήτησης για θέματα κλασικής φιλολογίας και ψηφιακών εφαρμογών, με ιδιαίτερο κέντρο βάρους τα θέματα προτύπων στο διαδίκτυο και την ηλεκτρονική δημοσίευση ανοιχτής πρόσβασης / ανοιχτού κώδικα. Η δραστηριότητα του Ross Scaife προϋπήρξε του «ψηφιακού κλασικού φιλολόγου» και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του.
  • Wiki: η καρδιά του ιστοτόπου του «ψηφιακού κλασικού φιλολόγου», που υποστηρίζει τη δημοσίευση ποικίλου υλικού και πληροφοριών που συλλέγεται και καταγράφεται από κοινού: ψηφιακά εργαλεία για τη μελέτη και ανάλυση δεδομένων από τις κλασικές επιστήμες· ερευνητικά προγράμματα που χρησιμοποιούν προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους· τεχνικές ερωτήσεις που ενδιαφέρουν κλασικούς φιλολόγους και αρχαιολόγους. Ιδιαίτερα καλοδεχούμενες είναι επίσης περιλήψεις ή περιγραφές μεταπτυχιακών εργασιών και άλλων εργασιών που είναι σε εξέλιξη. Η δημιουργία λογαριασμού στο wiki (απαραίτητου για την προσθήκη υλικού) πρέπει να γίνει αποδεκτή από έναν από τους συντονιστές του ιστοτόπου: η πρακτική αυτή ακολουθείται μόνο για την αποφυγή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam) και σε καμμιά περίπτωση με σκοπό τον περιορισμό της συμμετοχής σε μικρές ομάδες επιλεγμένων μόνο ατόμων.

Επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε την διεύρυνση μιας κοινότητας ατόμων που ακολουθούν κοινές πρακτικές, η οποία είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο, ανεξάρτητα από τις ικανότητες ή την εμπειρία του σε τεχνικά ζητήματα και την γλώσσα στην οποία θα προσφέρει τη συμβολή του. Η συμμετοχή στην κοινότητα αυτή είναι ολωσδιόλου ανοιχτή, τα μέλη καταμετρούνται μόνο με βάση τους χρήστες των διαφόρων ιστοτόπων μας. Δεν υφίσταται καμμιά επίσημη εκτελεστική επιτροπή ή κάποιο συμβούλιο· τα πιο ενεργά μέλη τείνουν να αναλαμβάνουν τα περισσότερα διαχειριστικά καθήκοντα. Προσπαθούμε να ακολουθούμε μια γενική αρχή σύμφωνα με την οποία τα βασικά τμήματα της ιστοσελίδας και περιλήψεις των συζητήσεων θα μεταφράζονται, εφόσον αυτό σταθεί δυνατό, στις βασικές γλώσσες της επιστήμης (υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης εθελοντών μεταφραστών).

Στη μνήμη του: Ross Scaife (1960-2008)

   Deutsch    English    Français    Hrvatski    Italiano    Nederlands    Suomeksi